divendres, 22 de març de 2013

Nova secció - Herpetofauna al Marquesat (Llombai, Catadau i Alfarb)

Amb les dades que he anat recollint he fet una nova secció sobre la població d'herpetofauna al Marquesat de Llombai, el territori que tinc més treballat, i que aniré actualitzant segons tinga noves dades.

De moment compte 11 espècies, de les quals 3 són amfibis (Epidalea calamita, Pelophylax perezi i Pelodyctes punctatus) i 8 rèptils (Timon lepidus, Podarcis hispanica, Malpolon monspessulanus, Natrix maura, Psammodromus algirus, Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus i Chalcides bedriagai) encara que s'anirà ampliant amb la resta d'espècies presents al territori segons vaja recollint més dades. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada