dimecres, 25 de gener de 2017

Timon nevadensis (I) - Fardatxo bètic

Es tracta d'un individu madur de fardatxo bètic*, Timon nevadensis, rescatat d'una gran bassa de reg abandonada. Tot i estar un poc prim, presentava aparentment un bon estat i quan es va escalfar un poc, va desaparèixer entre els matolls.
*Degut que ha sigut recentment elevat al rang d'espècie, no existeix un nom comú per a Timon nevadensis en valencià/català. Vista la seua distribució trobe que l'adjectiu "bètic" és molt apropiat, perquè bàsicament ocupa la regió de les serralades bètiques de la Península Ibèrica.

**Com el meu company d'aventures Luís Albero comenta, l'AHE en castellà li ha posat per nom "lagarto ocelado del sureste".

***Amb la incorporació al febrer de 2017 de Timon nevadensis a la "Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Ibéricos" del MNCN-CSIC se li ha adjudicat el nom comú en castellà de "lagarto bético".


Triturus pygmaeus (I) - Tritons pigmeus de la població introduïda a Crevillent

Des de fa uns anys Pleurodeles waltl no és l'únic urodel present en territori valencià. Deixant a banda una cita d'un individu de Salamandra salamandra al Pinós que pot deure's a una traslocació, a Crevillent hi ha una població introduïda de tritó pigmeu, Triturus pygmaeus, coneguda des de l'any 2011 i donada a conèixer el 2015. Es tracta d'una espècie de salamàndrid pròpia del sud-oest de la Península Ibèrica i sembla que s'ha adaptat bé a l'ambient sec d'aquesta regió del sud valencià. A finals de 2016 poguérem visitar la zona i detectàrem la presència de diversos individus en zel, aixina que sembla que la seua continuïtat poblacional està assegurada.

Hemorrhois hippocrepis (II) - Serp de ferraduraBufo spinosus (XXI) - Rescat massiu de 51 individus atrapats a efectes-trampa

Principis de desembre de 2016, a una zona de monocultiu citrícola del Camp del Túria rescatàrem en un radi de pocs centenars de metres un total de 51 individus vius de gripau comú, Bufo spinosus, que es trobaven atrapats en sèquies i basses abandonades, molts d'ells en amplexus reproductiu. I vull recalcar l'adjectiu "vius" perquè per desgràcia la quantitat d'individus morts igualava o fins i tot superava la dels rescatats amb vida. Els alliberàrem al moment en una bassa de reg naturalitzada que es trobava allà mateix.Ací un vídeo del moment de l'alliberament:


Podarcis hispanica (XX) - Sargantana ibèrica