dijous, 20 d’octubre de 2016

Hyla molleri (II) - Juvenil de reineta de Sant Antoni


Pelophylax lessonae bergeri (I) - Granotes verdes itàliques

Remenejant a l'àlbum de quan feia d'arqueòleg a Pompeia he trobat aquestes fotografies que vaig fer a unes granotes verdes itàliques en una visita al jaciment arqueològic d'Herculà (Ercolano), concretament, a un toll d'aigua pràcticament salobre que hi ha on abans es trobava el port romà d'aquesta antiga ciutat. Fins fa poc hi havia debat al voltant de la classificació taxonòmica d'aquestos anurs, si les poblacions de granotes verdes de la Península Itàlica al sud de la Vall del Po i de les illes de Còrsega, Elba i Sicília eren una espècie pròpia, Pelophylax bergeri, o per contra, estaven incloses dins de Pelophylax lessonae. Finalment, a partir de diferents estudis genètics s'ha optat per considerar-les com a subespècie, P. lessonae bergeri.dimarts, 20 de setembre de 2016

Calotriton arnoldi (I) - L'endémic tritó del MontsenyCalotriton asper (I) - Tritons pirinencs
Zamenis longissimus (I) - Muda de juvenil de serp d'Esculapi


Vipera aspis (III) - Escurçó pirinenc
Rana temporaria (I) - Granotes roges


Natrix astreptophora (II) - Juvenil de serp de collaret ibèrica


Discoglossus pictus (II) - Juvenils de granota pintada mediterràniaEmys orbicularis (II) - Juvenils de tortuga d'estany


Timon lepidus (VII) - Juvenil i femella adulta de fardatxo ibèric

Calotriton arnoldi (I) - Tritó del Montseny

 


Salamandra salamandra (V) - Larves, juvenil i adult de salamandra