dimarts, 20 de setembre de 2016

Calotriton arnoldi (I) - L'endémic tritó del MontsenyCalotriton asper (I) - Tritons pirinencs
Zamenis longissimus (I) - Muda de juvenil de serp d'Esculapi


Vipera aspis (III) - Escurçó pirinenc
Rana temporaria (I) - Granotes roges


Natrix astreptophora (II) - Juvenil de serp de collaret ibèrica


Discoglossus pictus (II) - Juvenils de granota pintada mediterràniaEmys orbicularis (II) - Juvenils de tortuga d'estany


Timon lepidus (VII) - Juvenil i femella adulta de fardatxo ibèric

Calotriton arnoldi (I) - Tritó del Montseny

 


Salamandra salamandra (V) - Larves, juvenil i adult de salamandra

Trachemys scripta elegans (IV) - Femella madura de tortuga d'orelles roges


Trachemys scripta troostii (I) - Juvenil de tortuga de Cumberland
Trachemys scripta elegans (III) - Juvenils de tortuga d'orelles rogesPodarcis muralis (V) - Adult de sargantana roquera